نمایش دادن همه 11 نتیجه

فرش طرح یاشار گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000 در پنج رنگ

895,000 تومان

فرش طرح یاشار گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

فرش ماشینی طرح یاشار گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000 در پنج رنگ بادمجانی، شکلاتی، آجری، کرم و فیلی قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی یاشار گل برجسته ده رنگ واقعی به کار رفته است. فرش یاشار گل برجسته ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم

کد 3016 – فرش سرمه ای گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

895,000 تومان

فرش کد 3016  گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

فرش ماشینی کد 3016 گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000 در رنگ سرمه ای قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی کد 3016 گل برجسته ده رنگ واقعی به کار رفته است. فرش کد 3016 گل برجسته ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم

فرش طرح یکتا گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

895,000 تومان

فرش طرح یکتا گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

فرش ماشینی طرح یکتا گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000 در رنگ کرم قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی یکتا گل برجسته ده رنگ واقعی به کار رفته است. فرش یکتا گل برجسته ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم

فرش طرح هلیا گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

895,000 تومان

فرش طرح هلیا گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

فرش ماشینی طرح هلیا گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000 در سه رنگ جذاب بادمجانی فیلی و شکلاتی قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی هلیا گل برجسته ده رنگ واقعی به کار رفته است. فرش هلیا گل برجسته ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم

فرش طرح شیدا بادمجانی گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

895,000 تومان

فرش طرح شیدا گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

فرش ماشینی طرح شیدا گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000 در رنگ جذاب بادمجانی قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی شیدا گل برجسته ده رنگ واقعی به کار رفته است. فرش شیدا گل برجسته ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم

فرش طرح رویال گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

895,000 تومان

فرش طرح رویال گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

فرش ماشینی طرح رویال گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000 در دو رنگ جذاب آجری و کرم قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی رویال گل برجسته ده رنگ واقعی به کار رفته است. فرش رویال گل برجسته ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم

فرش طرح درنا گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

895,000 تومان

فرش طرح درنا گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

فرش ماشینی طرح درنا گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000 در 5 رنگ جذاب بادمجانی، کرم، فیلی، زرد و آبی قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی درنا گل برجسته ده رنگ واقعی به کار رفته است. فرش درنا گل برجسته ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم

فرش طرح ترنج گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

895,000 تومان

فرش طرح ترنج گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

فرش ماشینی طرح ترنج گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000 در رنگ جذاب بادمجانی قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی ترنج گل برجسته ده رنگ واقعی به کار رفته است. فرش ترنج گل برجسته ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم

فرش طرح ترمه گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

895,000 تومان

فرش طرح ترمه گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

فرش ماشینی طرح ترمه گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000 در رنگ جذاب بادمجانی قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی ترمه گل برجسته ده رنگ واقعی به کار رفته است. فرش ترمه گل برجسته ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم

فرش طرح بهارین گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

895,000 تومان

فرش طرح بهارین گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

فرش ماشینی طرح بهارین گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000 در دو رنگ جذاب کرم و بادمجانی قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی بهارین گل برجسته ده رنگ واقعی به کار رفته است. فرش بهارین گل برجسته ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم

فرش طرح ارم گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

895,000 تومان

فرش طرح ارم گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000

فرش ماشینی طرح ارم گل برجسته 1000 شانه تراکم 3000 در رنگ جذاب شکلاتی قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی ارم گل برجسته ده رنگ واقعی به کار رفته است. فرش ارم گل برجسته ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم