پالت فرش بهشتی تبریز بافت کاشان

طراحی و بافت پالت رنگی فرش بهشتی تبریز در کارخانه فرش کاشان در زیر نظر برترین و خوش ذوق ترین مدیران و پرسنل انجام می شود.

طرح فرش بهشتی تبریز از جمله طرح های متفاوت می باشد که نظر بسیاری از خریداران و دوستداران فرش را به خود جلب کرده است.

پالت رنگ قهوه ای بهشتی تبریز از جمله رنگبندی های ست که مورد توجه قرار گرفته است و فروش بالایی دارد.