نمایش دادن همه 7 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 24 32 44

فرش طرح ستاره 1000 شانه 10 رنگ تراکم 3000 نخ ترک

برای قیمت تماس بگیرید

فرش طرح ستاره 1000 شانه تراکم 3000

«نخ ترک، بالاترین کیفیت بافت»

فرش ماشینی طرح ستاره 1000 شانه 10 رنگ تراکم 3000 در چهار رنگ جذاب سرمه ای، کرم، آبی و آبی کاربنی قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی ستاره 10 رنگ واقعی به کار رفته است. فرش ستاره ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم

فرش طرح کمند 1000 شانه 10 رنگ تراکم 3000 نخ ترک

برای قیمت تماس بگیرید

فرش طرح کمند 1000 شانه تراکم 3000

«نخ ترک، بالاترین کیفیت بافت»

فرش ماشینی طرح کمند 1000 شانه 10 رنگ تراکم 3000 در چهار رنگ جذاب سرمه ای، کرم، آبی و آبی کاربنی قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی کمند 10 رنگ واقعی به کار رفته است. فرش کمند ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم

فرش طرح فرانسوی 1000 شانه تراکم 3000 ده رنگ نخ ترک

برای قیمت تماس بگیرید

فرش طرح فرانسوی 1000 شانه تراکم 3000

«نخ ترک همراه با بالاترین کیفیت بافت»

فرش ماشینی طرح فرانسوی 1000 شانه 10 رنگ تراکم 3000 مشکی رنگ قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی فرانسوی 10 رنگ واقعی به کار رفته است. فرش فرانسوی ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم

فرش طرح نگار 1000 شانه 10 رنگ تراکم 3000 نخ ترک

برای قیمت تماس بگیرید

فرش طرح نگار 1000 شانه تراکم 3000

«نخ ترک همراه با بالاترین کیفیت بافت»

فرش ماشینی طرح نگار 1000 شانه 10 رنگ تراکم 3000 در سه رنگ جذاب سرمه ای، کرم و آبی قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی نگار 10 رنگ واقعی به کار رفته است. فرش نگار ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم

فرش طرح نخجیر 1000 شانه تراکم 3000 ده رنگ نخ ترک

برای قیمت تماس بگیرید

فرش طرح نخجیر 1000 شانه تراکم 3000

«نخ ترک همراه با بالاترین کیفیت بافت»

فرش ماشینی طرح نخجیر 1000 شانه 10 رنگ تراکم 3000 سرمه ای رنگ قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی نخجیر 10 رنگ واقعی به کار رفته است. فرش نخجیر ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم

فرش طرح خورشید 1000 شانه تراکم 3000 ده رنگ نخ ترک

برای قیمت تماس بگیرید

فرش طرح خورشید 1000 شانه تراکم 3000

«نخ ترک همراه با بالاترین کیفیت بافت»

فرش ماشینی طرح خورشید 1000 شانه 10 رنگ تراکم 3000 سرمه ای رنگ قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی خورشید 10 رنگ واقعی به کار رفته است. فرش خورشید ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم

فرش طرح شکوفه 1000 شانه تراکم 3000 ده رنگ نخ ترک

برای قیمت تماس بگیرید

فرش طرح شکوفه 1000 شانه تراکم 3000

«نخ ترک همراه با بالاترین کیفیت بافت»

فرش ماشینی طرح شکوفه 1000 شانه 10 رنگ تراکم 3000 در سه رنگ جذاب سرمه ای، کرم وآبی قابل عرضه می باشد. در طراحی فرش ماشینی شکوفه 10 رنگ واقعی به کار رفته است. فرش شکوفه ضمانت نامه ی 10 سالهی کارخانه را داراست و کیفیت این فرش ماشینی درجه یک ممتاز است.


ابعاد محصول
 • 6 متری ( 3*2 )
 • 9 متری ( 3.5*2.5 )
 • 12 متری ( 4*3 )

مشخصات محصول
 • درجه کیفی: درجه یک ممتاز
 • جنس نخ خاب : 100 % اکریلیک هيت ست
 • ارتفاع نخ خاب: 1±8
 • تعداد رنگ : 10 رنگ واقعی
 • دارای ضمانت نامه 10 ساله
 • 7 روزضمانت بازگشت
 • خرید بدون واسطه و مستقیم